Regulamin

REGULAMIN POBYTU W POKOJACH  PRZECHOWALNI MARZEŃMIKOŁAJKI, OS. NA GÓRCE 29 
 1. Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz.10.00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość przedłużenia doby po wcześniejszym ustaleniu.
 2. Pokój w naszym domu wynajmowany jest na doby.
 3. W domu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 4. Osoby nie zameldowane, nie mają prawa pobytu na terenie domu, odwiedzających Państwa Gości zapraszamy do części ogólnej / bistro, ogród/
 5. Pokoje gościnne dedykowane są do osób dorosłych.
 6. W naszym domu mieszka kot Maniutek, dlatego nie przyjmujemy innych zwierząt.
 7. Śniadania podajemy w bistro i ogrodzie w godz. 9.00-11.30
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w pokoju pieniądze, kosztowności, papiery wartościowe i inne przedmioty posiadające wartość naukową lub artystyczną.
 9. Odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie naszej posesji bezpośrednio ponosi osoba poszkodowana lub jej opiekun prawny.
 10. Na terenie domu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia. Dla osób palących mamy wyznaczone miejsca poza budynkiem.
 11. Udostępniamy nieodpłatnie miejsce parkingowe niestrzeżone w miarę posiadanych możliwości.
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 14. Prosimy o zamykanie drzwi wewnętrznych do pokoju oraz głównych drzwi wejściowych do domu. Zgubienie klucza wiąże się z opłatą 100 zł.
 15. Zniszczenie mienia naszego domu związane jest z koniecznością finansowego pokrycia strat.
 16. Należność za pobyt regulowana jest podczas meldowania.
 17. Cenimy Państwa prywatność, podczas pobytu nie wchodzimy do pokoi, jeśli życzą Państwo sobie sprzątanie, wymianę ręczników prosimy o kontakt z nami.
 18. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 9.00-21.00
 19. Na terenie domu działa bezpłatne Wifi : B593-6035 hasło: NAGORCE29

REGULAMIN POBYTU W APARTAMENCIE MIESZKALNYMMIKOŁAJKI, UL. MRĄGOWSKA 17m4 1. Zgłoszenie i potwierdzenie rezerwacji1.1 W dniu dokonywania rezerwacji Gość musi mieć ukończone 18 lat.1.2 O szczegółach dokonanej rezerwacji Gość zostaje poinformowany poprzez przesłanie przez Wynajmującego lub jego pełnomocnika– zarządcy, potwierdzenia rezerwacji niezwłocznie po jej dokonaniu, lub jeśli rezerwacja została dokonana przez Internet, poprzez przesłanie potwierdzenia na podany przez Gościa adres e-mail.1.3 Przed rozpoczęciem okresu najmu Gość otrzymuje Regulamin/warunki najmu. 2. Warunki płatności2.1 Pełna kwota za pobyt (100%) płatna jest przelewem, w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji.2.2 Jeżeli opłaty za wynajem apartamentu nie zostały dokonane w wymaganym terminie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do wydania kodu wstępu do apartamentu.2.3 Dokonanie rezerwacji, tj. zawarcie umowy na podstawie oferty, dochodzi do skutku, jeżeli Gość przyjmie tę ofertę, potwierdzi niniejszy Regulamin i dokona opłaty za pobyt na wskazane konto.2.4 W przypadku, gdy Gość rezygnuje z zarezerwowanego najmu na 14 dni przed terminem, to wówczas kwota otrzymanej przez Wynajmującego przedpłaty – jako rekompensata – dzielona będzie pomiędzy strony umowy po połowie (po 50%).2.6 W przypadku, gdy Gość rezygnuje z zarezerwowanego najmu na 7 dni i przed terminem, wówczas kwota otrzymanej przez Wynajmującego opłaty za pobyt– jako kara umowna przepada na rzecz Wynajmującego w całości.2.7 Wskazana rekompensata nie będzie przysługiwała Wynajmującemu, jeżeli Gość pomimo zaistniałej rezygnacji, zapewni – na dany okres – obłożenie w przedmiotowym apartamencie.2.8 Gość ma obowiązek dokonania wpłaty kaucji w wysokości 500,00 (pięćset złotych) w chwili dokonywania wpłaty za pobyt. Kaucja zwracana jest najpóźniej 48h po zakończeniu pobytu w apartamencie na podane konto. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zniszczeń, braku wyposażenia lub konieczności dodatkowego, gruntownego sprzątania wartość zwracanej kaucji może ulec pomniejszeniu o koszt naprawy/remontu/dodatkowego, gruntownego sprzątania. Wpłacenie kaucji przez Gościa nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania warunków regulaminu pobytu oraz nie zamyka możliwości podjęcia przez wynajmującego działań formalno-prawnych w przypadku stwierdzenia skrajnych nadużyć i zniszczeń. 3. Ubezpieczenie3.1 Wynajmujący ubezpiecza lokal i jest odpowiedzialny za utrzymanie i ewentualne naprawy wynikające z normalnego zużycia i eksploatacji lokalu i jego wyposażenia.3.2 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome należące do Gościa, niezależnie od miejsca ich przechowywania i zabezpieczenia.3.3 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia lub uszkodzenie ciała Gościa na terenie apartamentu. 4. Osoby zastępcze, rezygnacja ze strony uczestnika lub skrócenie czasu pobytu4.1 Do 5 dnia przed rozpoczęciem okresu najmu Gość ma możliwość wskazania na swoje miejsce osoby trzeciej. Wynajmujący zastrzega sobie jednak prawo do odmówienia takiej osobie, gdyby nie spełniała ona szczególnych warunków w wypadku danej rezerwacji.4.2 Jeżeli na swoje miejsce Gość wskaże osobę trzecią, to odpowiedzialność za uiszczenie kwoty najmu, dodatkowych kosztów lub stawek odpłatności za rezygnację z rezerwacji jest solidarna ze wskazaną przez Gościa osobą trzecią.4.3 O zamiarze skrócenia czasu pobytu Gość jest zobowiązany poinformować wynajmującego. Skrócenie czasu pobytu nie wpływa na w/w warunki rozliczenia. 5. Szkody5.1. Goście odpowiadają wobec Wynajmującego za wszelkie zniszczenia i szkody powstałe w trakcie ich pobytu.5.2 Wszelkie szkody powstałe w czasie pobytu muszą być niezwłocznie zgłaszane obsłudze.5.3 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży oraz uszkodzeń itp. mienia prywatnego Gościa. 6. Braki, obowiązek współdziałania6.1 Jeżeli po przybyciu na miejsce Gość stwierdzi braki w wyposażeniu obiektu lub jego czystości, powinien w ciągu pierwszych 24 godzin powiadomić o tym obsługę.6.2 W przypadku ewentualnego wystąpienia wad w świadczeniu usługi, Wynajmujący zobowiązany jest do uczynienia w ramach obowiązujących przepisów wszystkiego, co w jego mocy, aby przyczynić się do usunięcia przeszkód i zminimalizowania ewentualnie powstałych szkód. 7. Postanowienia ogólne7.1 W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, we wszystkich pomieszczeniach przedmiotowego lokalu. Opłata za naruszenie wynosi 500,00 (pięćset złotych).7.2 Kod dostępu do apartamentu nie będzie wydawany osobom pozostającym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.7.3 Na terenie apartamentu obowiązuje zakaz organizowania imprez, wieloosobowych spotkań, wieczorów kawalerskich/panieńskich itp.7.4 Potwierdzenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem/warunkami pobytu oraz ich akceptacją7.5 W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego.